O nas

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych powstało w roku 2002 z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych oraz osób wspierających to środowisko.
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Stowarzyszenie organizuje:
– potrzebną rehabilitację,
– edukację prozdrowotną,
– wyjazdy letnie dla dzieci niepełnosprawnych z opiekunami,
– spotkania integracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie pozyskuje pieniądze na specjalistyczną rehabilitację dzieci
niepełnosprawnych i chorych. Od grudnia 2014 roku stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 20 osób niepełnosprawnych. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Na prowadzenie warsztatu i zatrudnienie 4 terapeutów, psychologa, fizjoterapeutę, księgową i kierownika stowarzyszenie otrzymuje środki z PCPR w Poznaniu i Powiatu Poznańskiego. Pod koniec roku 2019 planowane jest powiększenie warsztatu o jedną pracownię dla 5 nowych uczestników.
Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (GSPON) jest organizacją pozarządową, działa na zasadach non-profit, w roku 2008 uzyskała status organizacji pożytku publicznego, nr KRS 0000140375.