O nas

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych powstało w roku 2002 z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych oraz osób wspierających to środowisko.
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Stowarzyszenie organizuje:
– potrzebną rehabilitację,
edukację prozdrowotną,
wyjazdy letnie dla dzieci niepełnosprawnych z opiekunami,
cotygodniowe zajęcia dla rodziców, seniorów, młodzieży (poniedziałek grupa Robótki ręczne, wtorek grupa wsparcia dla rodziców i zajęcia plastyczne dla dzieci, środy nordic walking, czwartki zajęcia Zdrowy kręgosłup, piątki grupa biblijna),
wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, członków rodzin i sympatyków. 

Stowarzyszenie pozyskuje pieniądze na specjalistyczną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i chorych.

Od grudnia 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, obecnie jest to 25 osób niepełnosprawnych. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Na prowadzenie warsztatu i zatrudnienie 5 terapeutów, psychologa, fizjoterapeutę, księgowej i kierownika Stowarzyszenie otrzymuje środki z PCPR w Poznaniu i Powiatu Poznańskiego. Planowane jest otwarcie nowej pracowni dla 5 uczestników.

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (GSPON) jest organizacją pozarządową, działa na zasadach non-profit, w roku 2008 uzyskała status organizacji pożytku publicznego, nr KRS 0000140375.